CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


Základní parametry cestovního pojištění


Často kladené dotazy k cestovnímu pojištění

Jaké jsou pojistné částky

Vždy dle zvoleného tarifu, u tarifů do zahraničí jsou pojistné částky pro léčebné výlohy od 5 000 000 Kč (1 000 000 Kč u tarifů ZD a ZD+).

Co je pojištěno

Vždy dle zvoleného tarifu. Nabízíme základní pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, nebo komplexní pojištění, které kromě léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění zavazadel. Pro sportovce máme tarify, které zahrnují nebezpečné a zimní sporty.

Kde najdu rozdělení sportů u cestovního pojištění

Seznam sportů a rozdělení v rámci cestovního pojištění je v aktuálních pojistných podmínkách VPP UCZ/Ces/17, Obecná část, Článek 5.

Možnost připojištění

Nabízíme pojištění stornovacích poplatků, pojištění náhrady dovolené a pojištění domácího miláčka.

Co je rodinné pojištění

Zvýhodněné pojištění členů rodiny, pro rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do 18 let (max. 4 děti).

Kdy nejpozději sjednat pojištění stornovacích poplatků

Nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby (letenka, ubytování, …), více ve VPP UCZ/Ces/17, Zvláštní část, Pojištění stornovacích poplatků.

Jak se stanovuje pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků

Pojistná částka = cena zájezdu sečtená za všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě, nebo cena za všechny služby (letenky, ubytování, …).

Co je turistická a co pracovní cesta

Turistickou cestou se rozumí vše (studijní stáže, praxe, konference, …) kromě pracovní cesty, při níž pojištěný vykonává manuální činnost.

Možnost připojištění cizinců

Pokud si cizinec hradí alespoň 1 rok v ČR zdravotní pojištění, potom mu cestovní pojištění platí i v zemi původu.

Proč se pojišťovat, když je v rámci Evropské unie nárok na zdravotní péči

V rámci EHIC je nárok na zdravotní péči stejný jako pro místní pojištěnce (v některých zemích jsou vysoké spoluúčasti). V soukromých zdravotnických zařízeních bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou si občan ČR hradí vše. Převoz pojištěného nebo tělesných ostatků do ČR není z karty EHIC hrazen.Výhody

obsažené asistenční služby např. repatriace nemocného či ostatků zemřelého do ČR, lékařské převozy, právní pomoc, náklady na hledání a vyproštění pojištěného, předčasný návrat z dovolené, návštěva opatrovníka atd.; nepřetržitá asistence – 24 hodin denně v provozu s komunikací v českém jazyce; rozsah platnosti pojištění pro všechna zdravotní zařízení, tedy i soukromá, kterých je v turistických centrech většina.


Výluky z pojištění

Pojistitel není povinen poskytnout v rámci pojištění léčebných výloh pojistné plnění v případě: Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu: Není-li ujednáno jinak, pojištění cestovních zavazadel se nevztahuje na: Úplný přehled výluk z cestovního pojištění je uveden v pojistných podmínkách UCZ/Ces/17.


Co dělat v případě škodné události

Lze nahlásit pojistnou událost e-mailem? U pojistné události z cestovního pojištění je vždy potřeba zaslat originály dokladů, proto je nutné posílat hlášení pojistné události poštou.


operator

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám na:telefon
483 04 04 04
Napište nám
cestovni@uniqa.cz
UNIQA Cestovní pojištění UNIQA v mobilu UNIQA úrazové pojištění Sjednat úrazové pojištění

INFOLINKA 488 125 125

Zašlete nám své připomínky k internetovému cestovnímu pojištění.