Tarify cestovního pojištění

Tabulka tarifů a pojistných částek L5 K5 L7 K7 L10 K10 KS
Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na vyslání náhradního pracovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 2 100 000,-Kč 2 100 000,-Kč 3 000 000,-Kč 3 000 000,-Kč 1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,-Kč nesjednáno 300 000,-Kč nesjednáno 300 000,-Kč 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,-Kč nesjednáno 600 000,-Kč nesjednáno 600 000,-Kč 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) nesjednáno 300,-Kč/den nesjednáno 600,-Kč/den nesjednáno 600,-Kč/den 300,-Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,-Kč nesjednáno 5 000 000,-Kč nesjednáno 5 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
nesjednáno 25 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
nesjednáno 40 000,-Kč
20 000,-Kč / ks
15 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
Připojištění zimních sportů NE NE NE NE NE NE NE
Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE NE NE NE ANOTabulka tarifů a pojistných částek L5+ K5+ L7+ K7+ L10+ K10+ KS+
Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 7 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na vyslání náhradního pracovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 2 100 000,-Kč 2 100 000,-Kč 3 000 000,-Kč 3 000 000,-Kč 1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč 100 000,-Kč 140 000,-Kč 140 000,-Kč 200 000,-Kč 200 000,-Kč 100 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,-Kč nesjednáno 300 000,-Kč nesjednáno 300 000,-Kč 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,-Kč nesjednáno 600 000,-Kč nesjednáno 600 000,-Kč 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) nesjednáno 300,-Kč/den nesjednáno 600,-Kč/den nesjednáno 600,-Kč/den 300,-Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,-Kč nesjednáno 5 000 000,-Kč nesjednáno 5 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
nesjednáno 25 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
nesjednáno 40 000,-Kč
20 000,-Kč / ks
15 000,-Kč
5 000,-Kč / ks
Připojištění zimních sportů ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE NE NE NE ANO